“Bệ phóng” tín dụng cuối năm 2017

Tín dụng ba tháng cuối năm không chỉ được chú ý ở mức tăng trưởng còn tới dao động 10%…

“Bệ phóng” tín dụng cuối năm 2017

Mức tăng trưởng tín dụng 2017 được chú tâm, nhưng đáng chú tâm hơn là nó tạo ra 1 mẫu số lớn hơn để tham chiếu cho tăng trưởng ngay từ năm 2018.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 20/9/2017, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đã đạt 11,02% (cộng kỳ năm trước tăng 10,46%).

Còn 10 ngày cuối tháng 9/2017 theo mốc chốt số liệu trên, con số tăng trưởng tín dụng cả 9 tháng đầu năm chuẩn bị có thể đạt cao Bên cạnh đây. 10 ngày trong vòng quay vốn của một số tổ chức tín dụng vẫn thường có khả năng tạo chênh lệch đáng kể khi chốt quý.

Dù vậy, so có đề nghị mà Chính phủ đề ra vừa qua, nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm lên dao động 21%, mức độ “phải” thực hiện còn lại quý cuối năm – trong ba tháng – là rất lớn, có dao động 10% nữa.

Nếu thực hiện đúng chuẩn bị trên, tốc độ tăng trưởng quý cuối năm 2017 sẽ tạo đột biến so có cộng kỳ nhiều năm qua, đặc trưng từ cuối 2012 trở lại đấy. Và ba tháng cuối năm 2017 theo đây có thể có mức tăng trưởng tín dụng bình quân nổi bật so có một số tháng trong năm. Nếu vậy, có phải là dồn toa hay không?

Ngày 5/1/2017, ở hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề nghị điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý ngay từ đầu năm.

“Ngay trong quý 1 phải tăng trưởng tín dụng. Đừng để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả chạy dồn”, Thủ tướng nhấn mạnh ở hội nghị trên về hướng tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, có ước tính ba tháng cuối năm nay tín dụng “phải” tăng trưởng thêm dao động 10% nói trên, cũng như tốc độ tăng bình quân nổi bật chuẩn bị đây, không phải là hiện trạng dồn toa như các năm trước.

Cụ thể, khác biệt của 2017 so có các năm trước, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã dương ngay từ đầu năm, tăng khá mạnh và rải đều qua một số tháng trong năm. Đó là tốc độ khớp có định hướng Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị ban đầu, tăng trưởng tín dụng cả năm chỉ dao động 18%.

Nay, có chỉ tiêu nâng lên 21% mà Chính phủ đề nghị nói trên, chính thức đặt ra ở nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa qua, việc dồn vào ba tháng cuối năm chuẩn bị là phần tăng mạnh thêm, không phải hiện trạng dồn toa vào cuối năm như trước đấy.

Song, tốc độ và điều tiết tốc độ tăng tín dụng trong năm có lẽ không quá quan trọng khi nhìn về tương lai. 2017 tín dụng cuối cộng có đạt được mức tăng trưởng 21% hay không còn tùy thuộc nhiều và sức hấp thụ của nền kinh tế. Giả dụ đạt được, điểm đáng chú tâm hơn là “1 bệ phóng” cao hơn đã và sẽ được tạo ra trong năm nay.

Đó là mẫu số tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế. Mẫu số càng lớn, con số tuyệt đối tiền cho vay ra theo mật độ phần trăm tăng trưởng trong tương lai sẽ càng lớn. Theo đây, việc nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ 18% năm nay lên 21% sẽ càng được chú tâm ở khía cạnh tăng lên mẫu số để tham chiếu cho tương lai này.

Gần chục năm về trước, 1% tăng trưởng tín dụng ứng có lượng tiền cho vay tăng thêm không quá lớn, khi tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế chỉ dao động 2,3 triệu tỷ đồng vào năm 2008. 1% đây đến cuối năm 2016 đã tạo diện tích tiền lớn hơn rất nhiều khi miếng bánh tổng dư nợ đã lên tới dao động 5,5 triệu tỷ đồng.

Và trong tương lai gần là 2018, bắt đầu từ cơ sở năm nay, mỗi phần trăm tín dụng tăng thêm chuẩn bị sẽ được tạo ra trên “bệ phóng” của diện tích trên dưới 6,6 triệu tỷ đồng, nếu chỉ tiêu tăng trưởng đạt 21% như Chính phủ đề nghị phấn đấu đạt được.

Bạn đang xem trên website khu do thi van phuc