Hà Nội yêu cầu Uber, Grab phải báo cáo số lượng xe

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các công ty vận tải hành khách theo hợp đồng, gồm cả Grab và Uber báo cáo số lượng xe…

Hà Nội yêu cầu Uber, Grab phải báo cáo số lượng xe

Theo tính toán của Hiệp hội Taxi Hà Nội, tổng số xe tham dự thí điểm giai đoạn này cả Uber và Grab là 50.000 xe.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị một số công ty vận tải hành khách theo hợp đồng, gồm cả Grab và Uber trên địa bàn đô thị báo cáo kết quả vận hành kinh doanh, công tác chắc chắn an toàn giao thông, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong vận hành kinh doanh vận tải bằng ôtô và phân tách hiệu quả công tác thí điểm.

Nội dung báo cáo bao gồm, danh sách phương tiện và lái xe, kết quả vận hành kinh doanh, công tác chắc chắn an toàn giao thông ở từng đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

Ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho rằng, việc báo cáo số lượng xe tham dự thí điểm (xe hợp đồng) tức là báo cáo theo Thông tư 63. Trên cơ sở đây, Sở tập hợp báo cáo để phân tách tình hình vận hành và hiệu quả công tác thí điểm…

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị một số công ty vận tải hành khách theo hợp đồng báo cáo danh sách phương tiện, lái xe, kết quả kinh doanh… trong bối cảnh một số hãng này liên tục bị taxi truyền thống, Hiệp hội taxi Hà Nội chỉ trích rằng tăng lên số lượng mau chóng làm phá vỡ quy hoạch vận tải.

Theo tính toán của Hiệp hội Taxi Hà Nội, tổng số xe tham dự thí điểm giai đoạn này cả Uber và Grab là 50.000 xe.

Riêng ở Hà Nội, giai đoạn này có 19.265 xe taxi và dao động 25.000 xe hợp đồng vận hành như taxi. Theo đề án quy hoạch taxi của Hà Nội, đến năm 2020, sẽ có 25.000 xe và năm 2030 là 30.000 xe, nhưng tính đến thời điểm này, tổng số xe taxi và xe vận hành như taxi ở Hà Nội đã là dao động 44.000 xe, vượt xa con số quy hoạch.

Tương tự, ở Tp.HCM, hiện có 11.060 xe taxi và dao động 25.000 xe hợp đồng vận hành như taxi.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, Tp.HCM sẽ có 12.700 xe nhưng giai đoạn này tổng xe taxi và xe hợp đồng vận hành như taxi đã là 36.000 xe và vấn đề ùn tắc giao thông, theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, là điều chẳng thể tránh khỏi.

Bạn đang xem trên trang web khudothivanphucvn.com