Việt Nam có thể đấu giá hoặc tái xuất thuốc lá nhập lậu

Dự thảo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu…

Việt Nam có thể đấu giá hoặc tái xuất thuốc lá nhập lậu

Bộ Công Thương được đề nghị xử lý nghiêm 1 vài hành vi kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên phân khúc nội địa.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về dự thảo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Theo đây, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đã đi vào hoạt động dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 3825/VPCP-V.I ngày 18/4/2017 của Văn phòng Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15/10 tới.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp có Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài chính tìm hiểu, phân tách 1 vài vấn đề pháp lý của Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá và 1 vài Nghị định thư liên quan, trong đây có bao nhiêu nước đã ký và tính pháp lý ràng buộc; đồng thời, xem xét bí kíp của 1 số nước trong khu vực có cộng điều kiện địa lý và kinh tế, xã hội có Việt Nam liên quan đến xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để kiến nghị phương pháp xử lý thích hợp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có 1 vài cơ quan liên quan tiếp tục tìm hiểu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo UBND 1 vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, 1 vài lực lượng tính năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhìn chung và công tác chống buôn lậu thuốc lá nói riêng; tăng cường công tác phối hợp giữa 1 vài lực lượng tính năng trong công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Quyết liệt triệt phá 1 vài các con phố dây ổ nhóm, 1 vài đầu nậu lớn trên 1 vài tuyến biên giới, các con phố biển, các con phố hàng không, 1 vài cửa khẩu, khu vực biên giới, địa bàn trung tâm và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 1 vài hành vi kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên phân khúc nội địa, có kế hoạch cụ thể để chuyển hóa 1 vài địa bàn trung chuyển, tập kết thuốc lá nhập lậu, nhất là ở đô thị Hà Nội và Tp.HCM.

Bộ Công Thương chỉ đạo 1 vài đơn vị tính năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hệ thống bán, hệ thống bán lẻ thuốc lá trên cả nước; xử lý nghiêm 1 vài hành vi kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên phân khúc nội địa.

Phó thủ tướng giao Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và 1 vài công ty sản xuất thuốc lá chủ động phối hợp có 1 vài bộ, ngành, địa phương và 1 vài lực lượng tính năng trong việc cung cấp tài liệu về buôn lậu thuốc lá, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, bảo vệ sản xuất trong nước; có trách nhiệm phối hợp có chính quyền địa phương 1 vài địa bàn trung tâm về buôn lậu thuốc lá khu vực biên giới có hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực như thi công vùng trồng nguyên liệu thuốc lá, nhà máy sản xuất thuốc lá để tạo công ăn việc làm giúp người dân ổn định và cải thiện cuộc sống.

Bạn đang xem trên trang web khudothivanphucvn.com