Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD

Tính đến cuối 2015, nợ nước ngoài của Chính phủ lên tới 39,6 tỷ USD, nợ nước ngoài của doanh nghiệp đạt 41,22 tỷ USD…

Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD

Nợ công Việt Nam năm 2015 đạt 61% GDP.

Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành bản tin nợ công số 5. Bản tin này được phát hành chậm hơn so có quy định và cách thời điểm phát hành bản tin nợ công số 4 hơn 1 năm.
Theo bản tin nợ công số 5, nợ công Việt Nam tính đến hết năm 2015 lên tới 61% GDP, tăng 3% so có năm trước đó. Trong đó, nợ nước ngoài chiếm 42% GDP. Nợ Chính phủ so có GDP năm 2015 là 49,2%.
Năm 2015, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so có thu ngân sách là 14,9% GDP. Dư nợ của Chính phủ so có thu ngân sách năm 2015 lên tới 206,8%.
Cụ thể hơn về số liệu, bản tin nợ công số 5 cho thấy, trong năm 2015, tổng dư nợ mà Chính phủ vay là 2,064 triệu tỷ đồng, tương ứng 94,3 tỷ USD. Trong đó, nợ nước ngoài là 39,6 tỷ USD, nợ trong nước là 54,67 tỷ USD. Cũng trong kỳ, Chính phủ đã trả nợ được 13,3 tỷ USD.
Đáng chú tâm, bản tin nợ công lần này của Bộ Tài chính có thống kê các khoản nợ vay nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp.
Theo đó, tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ vay nước ngoài của Việt Nam lên tới 1,759 triệu tỷ đồng, tương ứng 80,84 tỷ USD. Trong đó, nợ nước ngoài của Chính phủ lên tới 39,6 tỷ USD, nợ nước ngoài của doanh nghiệp đạt 41,22 tỷ USD.
Về phần vay nợ được Chính phủ bảo lãnh, tính đến cuối 2015, Chính phủ đã bảo lãnh cho 445.121 tỷ đồng, tương ứng 20,8 tỷ USD. Từ 2011 – 2015, số lượng các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh tăng khá nhanh.
Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Chính phủ bày tỏ sự lo ngại về các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Bởi đó chủ yếu là các khoản vay nước ngoài.
Tính đến hết 2015, tổng số nợ thực tại được Chính phủ bảo lãnh là dao động 21 tỷ USD (bao gồm cả nợ được bảo lãnh để tái cơ cấu Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam – SBIC). Con số bảo lãnh này chiếm dao động 17,6% tổng dư nợ công và bằng 11,1% GDP.
Giai đoạn 2011 – 2015, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh vay trong và ngoài nước cho 35 chương trình, dự án có tổng số vốn cam đoan tương đương 15,6 tỷ USD. Hầu hết là vay nước ngoài có 14 tỷ USD.
Bộ Tài chính cho hay, tổng số tiền Chính phủ cam đoan cấp bảo lãnh GĐ 2011 – 2015 đã gấp gần 3 lần GĐ 2007 – 2010. Trong đó, năm 2012 là đỉnh của huy động vốn thông qua bảo lãnh Chính phủ (4,35 tỷ USD).
“Các nghĩa vụ nợ dự phòng từ bảo lãnh Chính phủ là 1 trong các sức ép lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong tương lai”, theo phân tích của Bộ Tài chính.
Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD 1
Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD 2

Bạn đang xem trên website khu do thi van phuc