Xuất khẩu nông, lâm – thủy sản có thể vượt qua mốc 34 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng trên trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 24,86 tỷ USD, tăng 17%…

Xuất khẩu nông, lâm - thủy sản có thể vượt qua mốc 34 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm – thủy sản 9 tháng tăng do cả hai nhân tố: đơn giá và lượng xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm-thủy sản nếu một số năm trước tăng rất thấp, thì 9 tháng đầu năm nay đã tăng khá cao. Từ đây có thể kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông, lâm- thủy sản cả năm nay sẽ vượt qua mốc 34 tỷ USD.

Kết quả xuất khẩu 9 tháng và tiên liệu về kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 của 10 mặt hàng nông, lâm – thủy sản chủ yếu trên cho thấy 1 số điểm nhấn đáng lưu ý.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng trên trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 24,86 tỷ USD, tăng 17%. Với tốc độ tăng này và kim ngạch đã đạt được trong năm 2016, có thể tiên liệu cả năm 2017, kim ngạch xuất khẩu 10 mặt hàng nông, lâm nghiệp – thủy sản đạt 34 tỷ USD. Nếu tiên liệu đây là đúng, thì đây là diện tích cao nhất từ trước đến nay của kim ngạch xuất khẩu nông, lâm – thủy sản.

Nếu tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước được tiên liệu cả năm đạt dao động 210 tỷ USD, thì kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông, lâm – thủy sản tiên liệu cả năm sẽ chiếm dao động 16,2%, tương đương có tỷ trọng về GDP của nhóm ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nếu cả năm, cả nước được tiên liệu có 26 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, thì riêng nhóm ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản có 8 mặt hàng, chiếm gần 1/3 tổng số.

Mức kim ngạch tuyệt đối tiên liệu của 1 số mặt hàng đâyng góp lớn vào mức tăng chung, cao nhất là thủy sản (963 triệu USD), rau quả (840 triệu USD), cao su (580 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (550 triệu USD), hạt điều (540 triệu USD), gạo (330 triệu USD, cà phê (40 triệu USD). Riêng hạt tiêu kim ngạch bị giảm (220 triệu USD), chủ yếu do giá giảm (giảm 34%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm – thủy sản 9 tháng tăng do cả hai nhân tố: đơn giá và lượng xuất khẩu. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung đơn giá xuất khẩu nông, lâm – thủy sản tăng dao động 8,38% so có cộng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng giá chung của tất cả hàng xuất khẩu (4,73%); trong đây 1 số mặt hàng giá còn tăng cao hơn (như cao su tăng 45,5%, cà phê tăng 27,8%, hàng thủy sản tăng 8,75%…). Lượng tăng dao động 8%, trong đây có 1 số mặt hàng lượng xuất khẩu còn tăng cao hơn, như chè (12%), hạt tiêu (25,1%), gạo (21,7%), cao su (31,5%)…

Đi vào 1 số mặt hàng có thể thấy cụ thể hơn về kết quả trong 9 tháng đầu năm và tiên liệu cả năm 2017.

Thủy sản của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017 đạt 5.663 triệu USD, tăng 19,2%. Đó là tốc độ tăng khá cao so có nhiều thời kỳ trước. Mặt hàng này đã có mặt ở nhiều nước và vùng lãnh thổ nhất trong một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, ngay cả ở một số nước có bờ biển rộng, dài.

Kỳ vọng cả năm sẽ vượt qua mốc 8,4 tỷ USD- cao nhất từ trước đến nay. Vấn đề đặt ra là tăng cường nuôi trồng để có nguồn hàng; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ vững và phát triển phân khúc, nhất là phân khúc có số dân đông, có nhu cầu thực phẩm cao.

Gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm đạt 5.529 triệu USD, cao thứ hai trong một số mặt hàng nông, lâm – thủy sản; tăng 11% – cũng là tốc độ tăng khá cao so có nhiều năm nay. Mặt hàng này của Việt Nam đã có mặt ở nhiều phân khúc, trong 8 tháng đầu năm có 24 phân khúc đạt trên 10 triệu USD, trong đây có 7 phân khúc đạt trên 100 triệu USD.

Cà phê là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ ba trong một số mặt hàng nông, lâm – thủy sản trong 9 tháng đầu năm, đạt 2.547 triệu USD, tăng 1,3% so có cộng kỳ. Tốc độ tăng này do giá tăng, còn lượng xuất khẩu bị giảm (giảm 20,5%). Mặt hàng này đã có mặt ở nhiều phân khúc.

Rau quả 9 tháng đạt 2.667 triệu USD, tăng 45,6%. Đó là tốc độ tăng khá cao, giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt qua nhiều mặt hàng, lên đứng thứ 9 trong một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Rau quả của Việt Nam đã có mặt ở 22 phân khúc, trong đây 15 phân khúc đạt trên 10 triệu USD, đặc thù Trung Quốc đạt tới 1.787 triệu USD, chiếm tới 76% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Cao su 9 tháng đạt 1.672 triệu USD, tăng tới 53,8% so có cộng kỳ năm trước. Đó là tốc độ tăng rất cao, chủ yếu do đơn giá tăng (34,8%), có 1 phần do lượng tăng (14,1%). Vấn đề đặt ra là cần đưa vào chế biến để tăng xuất khẩu sản phẩm từ cao su và giảm nhập khẩu sản phẩm từ cao su (tính đến 15/9, sản phẩm cao su xuất khẩu 406 triệu USD, nhưng nhập khẩu 554 triệu USD).

Gạo 9 tháng đầu năm nay xuất khẩu trên 4,6 triệu tấn, tăng 21,7%, có kim ngạch đạt 2.032 triệu USD, tăng 19,5%. Mặt hàng gạo của Việt Nam có mặt ở nhiều phân khúc, trong đây có 12 phân khúc đạt trên 10 triệu USD; có 4 phân khúc đạt trên 100 triệu USD: Trung Quốc 701 triệu USD, Philippines 167 triệu USD, Malaysia 142 triệu USD, Gana 117 triệu USD.

Xuất khẩu nông, lâm – thủy sản đã góp phần khiến cho GDP do nhóm ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản phục hồi tăng trưởng (9 tháng năm nay tăng 2,78%, cao hơn mức 0,62% của cộng kỳ); kỳ vọng năm 2017 có thể vượt 3% theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Bạn đang xem trên trang web khudothivanphucvn.com